Podsumowanie wklęsłodruku

  • Druk wklęsły to technika, w której obraz jest wytrawiany na powierzchni, na której znajduje się farba. Jest to popularna metoda drukowania ze względu na dużą prędkość, proces drukowania objętościowego
  • Wklęsłodruk jest bardziej ograniczony w zakresie farb, z którymi pracuje, co często czyni flexo preferowaną opcją ze względu na łatwość drukowania i różnorodność farb. Wklęsłodruk wymaga znacznie więcej farby na wydruk, co może podnieść koszty druku.
  • Druk wklęsły jest nadal szeroko stosowany w komercyjnej produkcji pocztówek, czasopism, gazet i tektury falistej (oraz innych materiałów opakowaniowych)

Korzyści

  • Twierdzi się, że wklęsłodruk jest jedynym procesem druku o dużej prędkości i objętości, w którym można drukować obrazy o ciągłym tonie.
  • Czasy drukowania są niezwykle szybkie - nowoczesne prasy są w stanie wyprodukować do 14 m filmu na sekundę.
  • Twierdzi się, że jako proces bezpośredniego drukowania, druk wklęsły zapewnia lepsze rozłożenie farby i bardziej spójną jakość druku.

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Zobacz więcej technologii druku