TOTAL RECALL w podsumowaniu

  • Zapisuje dane maszyny i zmienne użytkownika do wykorzystania w przyszłości.
  • Obejmuje: Odcisk druku, parametry AiiR, ustawienia napięcia, czynniki personalizacji
  • Przejście w kierunku Przemysłu 4.0 i Internetu rzeczy

Korzyści

  • Drastyczna redukcja czasu ustawiania i odpadów
  • Spójność między operatorami i powtarzalne zadania

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Zobacz więcej technologii zwiększających produktywność