Cięcie wzdłużne

  • Automatyczny ruch noży
  • Wykorzystuje magazyn pracy do przenoszenia się z miejsca na miejsce
  • Pozycja może być wprowadzona ręcznie w razie potrzeby lub dla nowej pracy

Korzyści

  • Szybkie, dokładne i powtarzalne ustawienie pozycji ostrza
  • Bezpieczne działanie
  • Upraszcza konfigurację
  • Oszczędza czas

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Wyświetl więcej technologii przetwarzania