PRE-REG w skrócie

  • Minimalizuje czas ustawiania
  • Autonomiczna rejestracja

Korzyści

  • Skrócony czas ustawiania
  • Obniżone umiejętności operatora
  • Zwiększona liczba powtórzeń pracy

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Zobacz więcej technologii zwiększających produktywność