Bezprzekładniowa maszyna drukarska

GEARLESS PRINT w skrócie

  • Eliminuje zazębienie między płytą drukarską a podłożem
  • Zmniejsza całkowitą liczbę przekładni w systemie drukującym

Korzyści

  • Gwarantuje wyjątkową jakość druku
  • Eliminuje typowe artefakty druku występujące w systemie stacjonarnym, np. banding
  • Umożliwia drukowanie szerokiego zakresu grubości podłoża bez konieczności zmiany ustawień głowicy drukującej
  • Zapewnia stałą jakość druku, niezależnie od grubości podłoża
  • Zapewnia brak pogorszenia jakości druku, które występowałoby w systemie z napędem zębatym.

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Zobacz więcej Superior Quality Technologies