Edale zostało przejęte przez Canon Production Printing, członka grupy Canon. Edale pozostaje brytyjskim podmiotem prawnym pod marką Edale. Dotychczasowy zarząd i strategie pozostają niezmienione.