Dokonano kolejnego przejęcia. PB&E Engineering, produkcja maszyn do tłoczenia na gorąco.