Początki firmy rozpoczęła działalność jako inżynierskie ramię British American Tobacco.