Laminowanie samoczynne

Wymaga to, aby powierzchnia laminatu była już pokryta klejem ciśnieniowym. Po zaciśnięciu obu materiałów powstaje połączenie.

Korzyści

  • Poprawia wygląd i chroni etykietę
  • Łatwa obsługa i konfiguracja
  • Brak konieczności czyszczenia po zakończeniu zadania drukowania
  • Nie zajmuje miejsca na stanowisku drukowania

Wszystkie nasze technologie mogą być zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania

Zobacz więcej technologii laminowania